1 december 2006 – Vrienden spreken met StAB

Vandaag hebben voorzitter Ed Krijgsman, secretaris Ton van Geijlswijk en Wil Kranenburg van het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg ons beroepschrift toegelicht aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB).

De Raad van State (RvS) heeft StAB gevraagd advies uit te brengen over de beroepschriften die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend. Nadat StAB het advies aan de RvS heeft gestuurd zal dit aan de Vrienden van Vlietland worden voorgelegd en kunnen we hierop reageren. Ook kunnen we, waarschijnlijk in het voorjaar van 2007, onze bezwaren dan nog mondeling toelichten bij de RvS. Er is dus nog een heel traject te gaan maar we houden jullie op de hoogte!

Download hier het Beroepschrift Vrienden van Vlietland aan Raad van State op 6-6-2006 tegen Bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005

Reacties gesloten.