1 december 2020 – Persbericht Wat gebeurt er allemaal in Vlietland?

In recreatiegebied Vlietland is de laatste maanden veel bedrijvigheid waar te nemen. Eind oktober konden bezoekers allerlei groepjes van 2 à 3 personen tegenkomen, die druk in de bosgrond aan het graven waren. De laatste weken klinkt er van allerlei kanten getimmer in dit groengebied. Wat is daar aan de hand?

Bij navraag blijken al deze activiteiten het rechtstreekse gevolg te zijn van een budget dat de provincie Zuid-Holland enkele maanden eerder aan de Vereniging Vrienden van Vlietland toekende. Dat geld wordt op dit moment namelijk ingezet om de natuurwaarden in Vlietland te vergroten.

Zo zijn er eind oktober maar liefst 12.000 bolgewasjes in de bosgrond van Vlietland gepoot. Het betreft zes soorten vroegbloeiende stinzeplanten, o.a. sneeuwklokjes, boshyacinthen en daslook. De soorten vermeerderen zichzelf en passen bij de biotoop van Vlietland.

Vanaf februari zullen de eerste bloemetjes te zien zijn en tot eind april bloeit er dan steeds een andere soort. Het eerste jaar nog bescheiden, maar omdat de bollen zichzelf vermeerderen, ontstaan er de komende jaren steeds grotere groepen. Zo raakt de bosgrond in Vlietland meer en meer met bloemtapijtjes bedekt. Een extra (vroege) voedselbron voor o.a. hommels en bijen, die dat goed kunnen gebruiken! En voor de bezoekers mooi om naar te kijken. Alle bollen zijn door vrijwilligers gepoot; gezien de hoeveelheid een enorme prestatie.

Ook de recente timmergeluiden komen van vrijwilligers. Zij zijn de afgelopen weken met ladders en hamers de bosvakken ingetrokken om een flinke hoeveelheid nestkasten op te hangen. Op die manier willen de Vrienden van Vlietland extra broedgelegenheid bieden aan diverse vogelsoorten in het gebied, waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. Ook zorgt een toenemend aantal mezen op een natuurvriendelijke manier voor de bestrijding van de hinderlijke eikenprocessierups. Naar verluidt kan één nest mezen wel 8000 jonge rupsen verorberen!

Voor de duurzame nestkastjes die nu geplaatst worden, zochten de Vrienden contact met de Vogelwacht Delft. De 75 kasten die zij vervolgens leverden, gaan jarenlang mee en de Vrienden zijn er erg blij mee.

De twee verantwoordelijke Gedeputeerden van de provincie Zuid-Holland zijn ook enthousiast: op zaterdag 28 november kwamen zij speciaal naar Vlietland om hoogstpersoonlijk kastje 75 te hangen! In hun toespraken benadrukten de gedeputeerden nog eens hoeveel waardering zij hebben voor al die betrokken vrijwilligers, die deze mooie ontwikkelingen in Vlietland mogelijk maken.

Ophangen van het 75e nestkastje in Vlietland
Ophangen van het 75e nestkastje in Vlietland

De twee gedeputeerden, Anne Koning (op de ladder) en Berend Potjer (rechts), geflankeerd door de voorzitters van de Vogelwacht Delft (links) en van de Vereniging Vrienden van Vlietland( midden).

Reacties gesloten.