1 juli 2011 – Excursie Meeslouwerplas voor politiek

Nu de werkzaamheden gestart zijn wordt er een excursie voor de gemeenteraadsleden van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten en voor de statenleden van de commissie Groen en Water van de Provincie georganiseerd. De leden van de Klankbordgroep zijn hierbij ook uitgenodigd en namens de Vrienden van Vlietland geven Ed en Sonja acte de presente. De excursie bestaat uit een vaartocht naar de nieuwe brug (vervanging Baileybrug) en over de Meeslouwerplas. In het programma zijn diverse toelichtingen inbegrepen; namens de klankbordgroep geeft Wim ter Keurs een korte historische schets van het gebied en beschrijft de inrichtingsplannen m.b.t. het zogenaamde ‘Krekengebied’ als onderdeel van de verontdieping van de Meeslouwerplas. Tijdens het informele gedeelte wordt met diverse raads- en statenleden gesproken over de standpunten t.a.v. de geluidswerende voorzieningen aan de oostzijde van de plas.

Reacties gesloten.