1 september 2009 – Overeenkomst Meeslouwerplas ondertekend

Provincie Zuid-Holland en BAM Wegen hebben een overeenkomst getekend voor verondieping van de Meeslouwerplas en het herstel van de oevers en de verbetering van de natuurwaarden. De opdracht omvat een complete herinrichting van de Meeslouwerplas die de natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden in het gebied sterk ten goede komen. Het project is al in 2006 geïnitieerd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse natuur- en milieuorganisaties in het gebied (waaronder natuurlijk de Vrienden van Vlietland) en BAM en Van Oord.

Inmiddels zijn ook Recreatiecentrum Vlietland, de gemeente Leidschendam-Voorburg en het Hoogheemraadschap van Rijnland betrokken. Ons bestuurslid Sonja Noot zal de vereniging vertegenwoordigen in de Klankbordgroep verbetering Vlietland.

Lees hier het Persbericht Vrienden van Vlietland 11-9-09 over Overeenkomst Meeslouwerplas

Reacties gesloten.