10 december 2017 Brief GS aan PS over geluidwerende voorzieningen

Reactie van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten naar aanleiding van het rapport van Witteveen en Bos inzake geluidwerende voorzieningen langs de A4

Brief GS aan PS d.d. 10 december 2017 inzake Vlietland geluidwerende voorzieningen Witteveen + Bos

Enkele dagen eerder nam de gemeenteraad van Voorschoten unaniem een motie aan waarin zij erop aandringt dat er een geluidscherm langs de A4 moet komen.

Nieuwsbericht 8 december 2017 in Leidsch Dagblad over Voorschoten - Geluidscherm A4 moet komen

Nieuwsbericht 8 december 2017 in Leidsch Dagblad over Voorschoten – Geluidscherm A4 moet komen

Reacties gesloten.