10 juli 2020 – Gemeente vraagt inwoners naar toekomstbeeld in 2040

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Leidschendam-Voorburg kunnen tussen 6 juli en 27 juli hun mening geven over de toekomst van de gemeente in 2040. Dit najaar start de gemeente met een participatietraject voor de omgevingsvisie ‘LV in 2040’. In de visie komt in grote lijnen te staan hoe we onze gemeente inrichten zodat Leidschendam-Voorburg een prettige gemeente blijft om te wonen, leven en werken.

In de omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe de fysieke omgeving van Leidschendam-Voorburg er in de toekomst uitziet. De fysieke leefomgeving is de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. Te denken valt aan woningen, groen, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid en duurzaamheid. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Hier vind je het nieuwsitem van de gemeente.

Wij roepen iedereen bij wie Vlietland een speciaal plekje heeft op de vragenlijst omgevingsvisie in te vullen. Voor vragen over het onderzoek of het aanvragen van een papieren enquête kan je de gemeente bellen (0800 75 75 755).

Reacties gesloten.