10 mei 2011 – Overleg met ambtenaren over bestemmingsplan

De bezwaren, zoals die naar voren kwamen in de klankbordgroepvergadering van 27 april, worden besproken met een aantal, voor het ‘Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied 2011‘ verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Behalve twee leden van de klankbordgroep (de directeur van RCV en Sonja Noot namens de Vrienden) is ook een vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-Holland aanwezig. Omdat het ontwerpbestemmingsplan nog door het college en de raad moet worden vastgesteld, betreft het vooral een uitwisseling van argumenten over en weer.

Reacties gesloten.