11 maart 2019 – Bedankt voor je bijdrage!

Beste Vrienden,

Wij willen graag iedereen zeer hartelijk bedanken die afgelopen zomer bijgedragen heeft aan onze crowdfundingsactie. Dankzij de opbrengst van die actie konden wij onze ijzersterke positie met juridische argumenten onderbouwen. Het bedrag bleek grotendeels toereikend, slechts in het laatste stadium van het traject moesten we nog een beroep doen op andere bronnen.

Wij (Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden en Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart)  konden zodoende goede advocaten betalen die namens ons de zaak uitspitten en in een schriftelijk betoog aantoonden dat wij:

  1. Wel degelijk juridisch partij zijn in het contract tussen BAM  en de provincie Zuid-Holland
  2. Dat het openbreken van dat contract door BAM en PZH onrechtmatig was, omdat de natuur- en milieuorganisaties daar doelbewust buiten waren gehouden.

De plicht tot aanleg van geluidswering (geschrapt door BAM en PZH buiten ons medeweten) bleef daarmee dus gewoon van kracht.

Intussen  waren we ook nog steeds actief om via de politiek onze zaak te bepleiten. Aan alle betrokken partijen hebben we onze juridische brief toegezonden en toegelicht. Daardoor konden we ook richting de politiek onze sterke juridische positie geloofwaardig onderbouwen, waardoor de politiek de kletsverhalen van de bestuurders Vermeulen (VVD) en Weber (D66) niet meer voor zoete koek slikte.

Dat resulteerde in een spannende commissievergadering op 13 februari waarin na 3 uur (!) vergaderen over Vlietland dit dossier doorgeschoven werd naar de Statenvergadering van 20 februari 2019. En daar werd na een plenair debat met unanieme stemmen (!) een motie aangenomen ten faveure van een geluidwerende voorziening tussen de A4 en Vlietland/ Vogelplas binnen twee jaar.

Uiteraard zullen we nauwlettend in de gaten houden of het provinciebestuur nu wél gaat werken aan een adequate geluidswering, om de geluidsoverlast van de A4 voor omwonenden en het recreatiegebied Vlietland inclusief Vogelplas Starrevaart te beperken.

Via deze website en onze nieuwsbrief houden we belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen!

Op deze website kan je lezen en bekijken dat we hebben GEWONNEN!

 

Met vriendelijke Vlietland-groet,

Vereniging Vrienden van Vlietland

Ed Krijgsman

Voorzitter

 

PS  Met het lidmaatschap maak je de Vrienden nog sterker!

Reacties gesloten.