11 november 2010 – Impressie vergadering Klankbordgroep

Ook op deze derde bijeenkomst van de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerpolder stond het monitoringsprogramma van Eco-niche weer centraal. Gesproken werd over een aantal vraagstukken, allereerst welke zaken moeten in het monitoringsprogramma van Eco-niche worden opgenomen bovenop het standaardprogramma dat al door het Hoogheemraadschap Rijnland wordt uitgevoerd? M.a.w.: hoe verhoudt het ene programma zich tot het andere? Vervolgens hoe vaak moeten bepaalde ecologische en chemisch-fysische variabelen worden gepresenteerd en op welke termijn vallen er (voorzichtige) conclusies te trekken over de variabelen en de wijze van meten? En op welke punten moet er gemeten worden om tijdige en verstandige conclusies te kunnen trekken?

Als tweede belangrijke punt stond de communicatie rondom het project op de agenda. Er is een communicatieplan in de maak, waarvan een eerste concept werd toegelicht. Een informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden is voor donderdag 25 november gepland.

Ook is er een website ‘in de lucht’: www.meeslouwerplas.nl

 

Overzicht van meetpunten, monitoring waterplanten Meeslouwerplas, Eco-Niche, 2011

Overzicht van meetpunten, monitoring waterplanten Meeslouwerplas, Eco-Niche, 2011

Reacties gesloten.