12 december 2017 – Vlietland én Kulturhus op de raadsagenda

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Leidschendam-Voorburg stond het Kulturhus Stompwijk op de agenda maar als eerste heeft de raad de conceptbrief van GBLV geaccordeerd om naar de Provincie Zuid-Holland te sturen.

De secretaris van de Vereniging Vrienden van Vlietland, Ton van Geijlswijk, heeft namens de Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden én de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart in de vergadering ingesproken om de gemeenteraad te ondersteunen bij de conceptbrief aan de Provincie Zuid-Holland. En daarbij de mening van de betrokken partijen te laten horen over de manier waarop de Provincie Zuid-Holland omgaat met door hun gemaakte harde afspraken.

Wij zijn blij met de ondersteuning vanuit de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, zoals zij in de (aangenomen) conceptbrief bij deze vergadering lieten zien. En ook de Gemeente Voorschoten wil een geluidsscherm langs A4 bij de Vlietland, zoals wel blijkt uit dit nieuwsitem op Omroep West en dit krantenartikel uit Groot Voorschoten 14 december 2017 – Gemeenteraad Voorschoten roept provincie Zuid-Holland op tot plaatsen van geluidsscherm A4 bij Vlietland.

Wij hopen dat we, met de inmiddels sterk aangroeiende groep burgers én volksvertegenwoordigers, die van mening zijn dat een overheid zich aan de afspraken moet houden, in staat zullen blijken via de politieke in plaats van de juridische weg de Provincie Zuid-Holland op haar schreden terug te laten keren.

Inspreektekst bij de Raadsvergadering Gemeente Lsd-V op 12 december 2017 nav ingekomen GS brief over Vlietland

De inspraak van onze secretaris kan je in deze video bekijken (start vanaf minuut 12.21)

Onze voorzitter sprak 2 weken eerder in bij de Provincie Zuid-Holland, dat nieuwsitem kan je hier terugvinden.

RijnlandRoute

RijnlandRoute

Reacties gesloten.