12 juli 2007 – Lange zitting bij Raad van State

Vandaag was het een belangrijke dag, de dag van de zitting van de Raad van State (RvS) over het bestemmingsplan Vlietland dat de bebouwing van een groot deel van Vlietland mogelijk moet maken. En met 3½ uur was het een lange zit.

Nadat alle appelanten (naast de Vereniging Vrienden van Vlietland zijn dat Bert Steinmetz, de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder en jachthaven Ad Spek) hun pleidooi hadden gehouden kwamen de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland aan bod. De staatsraadleden van de RvS hadden zich zeer goed voorbereid en stelde vele kritische vragen. Vooral vragen over hoe het precies zit in het gebied en vragen over of én hoe zowel gemeente als provincie rekening gehouden heeft met zaken als de Motie-Verbugt, de regels rondom luchtkwaliteit, het Streekplan, de verkeeraantrekkende werking en de flora en fauna. En gemeente en provincie gaven (zoals ze telkens doen) aan dat ze daar natuurlijk rekening mee gehouden hebben in de besluitvorming. Gelukkig zal de RvS deze (snel en makkelijk) gedane uitspraken toetsen aan de stukken in het dossier.

Gelukkig is tijdens de zitting ook door alle appelanten toestemming gegeven dat de RvS de (geheime) exploitatieopzet meeneemt in de overwegingen. De markt voor vakantiewoningen is slecht, “ze gaan liever voor minder geld all-inclusive naar Turkije” volgens adjunct-directeur Verstand van de branchevereniging van recreatieondernemers Recron. Wij verwachten dan ook dat uit het onderzoek zal blijken dat de plannen financieel onhaalbaar zijn en de kans op een financieel debacle op de loer ligt.

De provincie maakte het verder echt bont. De vertegenwoordiger probeerde zonder schaamte de indruk te wekken dat de verblijfsrecreatie volledig ondersteunend is aan de dagrecreatie en om het gebied prachtig in te richten en te onderhouden. En dat terwijl iedereen kan zien (al is het maar aan de grote van het bungalowpark) dat het plan puur en alleen gericht is op de verblijfsrecreatie en er maar een paar kleine ontwikkelingen voor de dagrecreatie in de plannen staan.

De RvS doet in principe binnen 6 weken uitspraak maar gezien de vakantieperiode is het mogelijk dat er uitstel komt. Daarover houden we jullie natuurlijk op de hoogte.

Download hier onze Pleitnota Vereniging Vrienden van Vlietland 12-7-2007 tijdens zitting Raad van State

Ook Omroep West viel het op dat de bestuursrechter veel tijd nodig had.

Reacties gesloten.