12 juli 2019 – Suggesties en wensen voor Vlietland?

De onderhandelingen van VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in Zuid-Holland over een nieuw akkoord voor 2019 – 2023 zijn van start gegaan. Namens de partijen zitten de volgende onderhandelaars aan tafel: Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu (VVD), Nico de Jager en Willy de Zoete (ChristenUnie/SGP), Berend Potjer en Anneloes van Hunnik (GroenLinks), Anne Koning en Leo Bruijn (PvdA), Adri Bom-Lemstra en Meindert Stolk (CDA).

De partijen betrekken bij het uitwerken van hun plannen, nu en in de toekomst, graag inwoners en partners. Ons dus! Wij hebben inmiddels twee wensen ingediend:

  1. Voer motie 867 binnen twee jaar uit – Geluidbeperkende maatregelen (maatregelen langs de A4 ter hoogte van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart) en betrek daarbij de brief over deze motie van de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart d.d. 8 juli 2019. Reserveer voldoende, geoormerkte financiering voor de aanleg van het scherm.
  2. Start een volkomen onafhankelijk onderzoek naar de verondieping van de Meeslouwerplas en alles wat daarmee samenhangt. Laat dat niet door de provincie zelf uitvoeren, maar benoem daartoe een onafhankelijke commissie van wijzen met voldoende expertise om dit onderzoek uit te voeren. Betrek hierbij de verklaring d.d. 28 januari 2019 van de heer Aad den Draak, voormalig directievoerder baggerprojecten en projectmanager namens de Provincie Zuid-Holland, en de brief over dit onderwerp van de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart d.d. 9 juli 2019.

Suggesties en wensen voor Vlietland (en andere mooie plekken van Zuid-Holland) kunnen daarom gemaild worden naar formatiezuidholland@pzh.nl. We vinden het fijn als je de Vrienden van Vlietland in je mail meeneemt (door op het mailadres te klikken gaat dat vanzelf).

Hier vind je de oproep van de onderhandelaars.

Reacties gesloten.