12 oktober 2021 – Vlietland komend jaar nóg mooier

Recreatiegebied Vlietland wordt volgend jaar nóg mooier. Door het inzaaien van ruim 6000 m2 met een kruidenrijk bloemenmengsel zal het zuidelijke deel komend jaar een extra fleurig aanzicht gaan bieden! Goed voor de biodiversiteit, want het zaadmengsel is speciaal samengesteld om allerlei insecten aan te trekken. Zo levert het een bijdrage aan een aantrekkelijk leefgebied voor bijvoorbeeld bijen, hommels en vlinders.

Maar ook voor de menselijke bezoekers wordt Vlietland weer een stukje fraaier: wat is er leuker dan tijdens een wandeling of fietstocht steeds nieuwe bloemenveldjes tegen te komen waar het gonst en zoemt?

Om dat te bereiken waren vrijwilligers van de Vrienden van Vlietland de eerste weken van oktober druk in de weer (in niet al te best weer!).

Het zaadmengsel is gekozen in nauw overleg met Staatsbosbeheer en na advies van een ecoloog, die de omstandigheden ter plaatse heeft bestudeerd. Het gaat om inheemse soorten die thuishoren in een gebied zoals Vlietland. Zij maken daar een grote kans om de komende jaren tot wasdom komen. Een paar van de ingezaaide soorten: Boerenwormkruid, Avondkoekoeksbloem, Echte koekoeksbloem en Gele morgenster. Doordat het maaibeleid op de ingezaaide plekken is aangepast, kunnen de planten zich gaan uitzaaien . Ook krijgen eitjes, poppen en larven zodoende de kans om tot ontwikkeling te komen, zodat de insectenpopulatie zich kan uitbreiden.

Deze verfraaiing en verbetering van de biodiversiteit in Vlietland kon gefinancierd worden met budget dat aan de Vereniging Vrienden van Vlietland door de Provincie Zuid-Holland werd toegekend. Eerder konden de Vrienden uit dit budget in de bosvakken al 12.000 bloembolletjes aanplanten en werden er zo’n 150 nestkasten in het gebied ophangen. Allemaal door betrokken en enthousiaste vrijwilligers!

Ook Vlietnieuws en Het Krantje besteedde er aandacht aan.

Nieuwsbericht 14 oktober 2021 op Vlietnieuws over Natuur- en recreatiegebied Vlietland nog mooier
Nieuwsbericht 14 oktober 2021 op Vlietnieuws over Natuur- en recreatiegebied Vlietland nog mooier
Artikel 20 oktober 2021 in Het Krantje over Vlietland wordt komend jaar nóg mooier
Artikel 20 oktober 2021 in Het Krantje over Vlietland wordt komend jaar nóg mooier

Reacties gesloten.