13 december 2011 – Presentatie en overleg met politici

Op deze avond worden politici middels presentaties en informatieve uitwisselingen geïnformeerd over de kwestie rond het plaatsen van geluidwerende voorzieningen tussen de A4 en Vlietland / de Vogelplas. Aanwezig zijn raadsleden van alle politieke partijen (behalve TON) van de gemeente Leidschendam-Voorburg, een raadslid van de gemeente Voorschoten, een Statenlid, een ambtenaar van de Provincie Zuid-Holland en alle klankbordgroepleden. De raadsleden worden opgeroepen niet in te stemmen met het “Bestemmingsplan Landelijk Gebied” in deze vorm, maar de mogelijkheid te creëren het aanbod van de provincie om geluidwering te plaatsen, te gebruiken. De klankbordgroep hoopt dat de werkwijze van de gemeenteraad Voorschoten inspireert: daar is een door de VVD ingediende motie waarin B&W van Voorschoten worden opgeroepen om alles te doen wat mogelijk is om voornoemde geluidwerende voorzieningen gerealiseerd te krijgen (met name door daarover druk uit te oefenen op hun collega’s van Leidschendam-Voorburg) unaniem aanvaard!

Op 17 januari 2012 zal de raadscommissie Openbaar Gebied de Zienswijzennota en het vast te stellen ‘Bestemmingsplan Landelijk Gebied’ inhoudelijk bespreken en een advies uitbrengen aan de gemeenteraad. De raad zal op dinsdag 7 februari 2012 een besluit nemen. De Vrienden van Vlietland zullen op de daarvoor apart ingestelde inspreekavond op 9 januari 2012 hun standpunt verder toelichten.

Reacties gesloten.