13 december 2012 – Kort verslag Klankbordgroepoverleg

Verontdieping: Het gaat niet goed met de verontdieping: t.g.v. de economische crisis is er een groot gebrek aan z.g. ‘steekvaste’ grond beschikbaar om genoeg stevigheid bij het oeverherstel te kunnen realiseren. Op deze manier is het onmogelijk om aan de vergunning-afspraken te voldoen; er moeten dus aanpassingen komen op het inrichtingsplan. Gezocht wordt naar oplossingen die:

  • Het afgesproken tijdpad ‘oprekken’.
  • Het bereik van de werkzaamheden beperken (verkleinen).
  • Een combinatie van die twee.

Bam presenteert een zestal varianten en benoemt de voor- en nadelen. Twee à drie opties lijken realistisch te zijn in termen van duur, het behalen van de doelstellingen, milieubelasting, acceptatie door de bewoners van het gebied etc.

Reacties gesloten.