14 februari 2007 – Reactie op rapport StAB

De Vereniging Vrienden van Vlietland heeft samen met het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg gereageerd op de rapportage van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). De Raad van State (RvS) heeft StAB gevraagd advies uit te brengen over de beroepschriften die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend.

Veel van de conclusies die StAB trekt worden door ons bevestigd, bijvoorbeeld dat het gaat om een substantiële toevoeging aan bebouwing, waardoor een aanzienlijk deel van dagrecreatieve grond onttrokken wordt aan die bestemming en dat er sprake zal zijn van een niet onaanzienlijke aantasting van de landelijke beleving van het recreatiegebied. Met andere conclusies zijn we het oneens en we vragen de RvS de nog niet beantwoorde vragen te beantwoorden. Binnenkort kunnen én zullen we onze bezwaren nog mondeling toelichten bij de RvS.

Download hier de Reactie Vrienden van Vlietland 14-2-2007 aan Raad van State over rapport StAB

Reacties gesloten.