14 juli 2006 – Vrienden naar Raad van State

Nu Gedeputeerde Staten in mei goedkeuring heeft gegeven aan het bestemmingsplan “Vlietland noordoost 2005” is begin juni door de vereniging haar beroepschrift richting Raad van State (RvS) gegaan. Nu gaat het er dus om spannen.

We hopen dat de RvS wel gevoelig is voor onze argumenten. We hebben ze gewezen op het inconsequente beleid, het ondemocratische proces, de strijdigheid met beleid van hogere overheden, de flora en fauna die ook de dupe zullen worden, de gevolgen op de luchtkwaliteit, de financiële (on)haalbaarheid en het ontbreken van draagvlak bij de bevolking

We hebben ook de Europese Commissie gevraagd dit traject te toetsen en zij zullen dus de afwegingen van de RvS nadrukkelijk volgen. Dit traject zal wel weer enige tijd in beslag nemen maar zodra er meer nieuws te melden is zullen we dat hier laten weten.

Reacties gesloten.