14 oktober 2022 – Rectificatie en excuses van gemeente Leidschendam-Voorburg

De Vrienden van Vlietland zijn tevreden over de rectificatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg n.a.v. ons persbericht over het herhaaldelijk verstrekken van onjuiste informatie waarbij gesuggereerd wordt dat de Vrienden veelvuldig betrokken en geconsulteerd werden bij de totstandkoming van de controversiële bouwplannen. Dat niets minder waar is bevestigt nu ook de gemeente.

Het bericht van de gemeente was:

Uit de beantwoording van de vragen (en specifiek de vraag Met welke organisaties en partijen van natuur en milieu uit Voorschoten en Leiden heeft u overleg gehad die tijdens en/of na dat overleg instemden met de plannen?) die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst Vlietland-Noord van 23 september 2022 kan het beeld ontstaan dat de provincie met verschillende gebiedspartijen, waaronder Vrienden van Vlietland, inhoudelijk heeft gesproken over de plannen inzake de verdere ontwikkeling van Vlietland-Noord en dan met name de ontwikkeling van de recreatiewoningen. Dit is niet correct.

Er is wel sprake van een overleg onder voorzitterschap van de provincie met diverse gebiedspartijen over beheer en ontwikkeling van Vlietland, maar in dat overleg is de wijziging van het bestemmingsplan en de verdere uitwerking van de plannen niet inhoudelijk besproken. In het gebiedsoverleg is geconstateerd dat het aan Recreatiecentrum Vlietland BV en DLR is, om de participatie over de ontwikkeling van de recreatiewoningen verder vorm te geven.

Wij betreuren de ontstane verwarring die het gevolg is van een onduidelijke woordkeuze en bieden hiervoor onze excuses aan.

Het correcte antwoord op de vraag is:

Vanuit de provincie is geen overleg geweest over deze ontwikkeling met de in de vraag genoemde partijen. DLR en RCV hebben bij gelegenheid een aantal partijen in grote lijnen geïnformeerd over stappen in de voortgang van het plan.

Reacties gesloten.