15 december 2020 – Besluit GS over geluidsscherm

Zoals al eerder uitvoerig bericht, heeft onze Vereniging, samen met andere gebiedspartijen, sinds 2009 (!) hard gestreden voor deze contractueel met ons overeengekomen geluidwerende voorziening. Met een crowdfunding actie hebben we in 2018 geld opgehaald om een goede advocaat te kunnen betalen. Deze heeft onze juridische positie glashelder uit de doeken gedaan, wat tenslotte de statenleden overtuigde van de rechtmatigheid van onze strijd. Op 20 februari 2019 werd motie 867 unaniem in de Statenvergadering aangenomen en Gedeputeerde Staten (GS) besloot onze contractuele rechten te respecteren.

Na een langdurig onderzoek door adviesbureau Sweco naar de mogelijkheden ter plaatse van een geluidwerende voorziening van 3,5 km lang en 3 meter hoog, waarbij de gebiedspartijen met enige regelmaat werden geïnformeerd over de vorderingen, stelden GS op 15 december 2020 het behandelvoorstel ‘Geluidbeperkende maatregelen in Vlietland’ vast. In dat behandelvoorstel motie 867 bieden GS het plan aan Provinciale Staten (PS) aan, zodat die er een besluit over kunnen nemen. Hier vind je onze reactie (zoals ook opgenomen in bijlage 4 hieronder).

GS laten in hun voorstel aan Provinciale Staten nu weten dat er drie problemen zijn: een toekomstige verbreding van de A4 met een rijstrook (waarschijnlijk na 2025), een grote gasleiding van de Gasunie langs de A4 waarop niet mag worden gebouwd en het feit dat niet alle grond provinciaal bezit is. Zij benoemen vervolgens de door hen voorgestane aanpak bij deze kwesties en vragen PS in te stemmen met deze werkwijze.

Volgens de planning wordt dit behandelvoorstel geagendeerd in de Statencommissie van 17 februari 2021. Daarbij zullen wij namens onze Vereniging hoogstwaarschijnlijk inspreken.

Hieronder vind je:

Hieronder vind je een nieuwsitem hierover van Vlietnieuws.

Nieuwsbericht 19 december 2020 op Vlietnieuws over Nieuw plan geluidscherm Vlietland
Nieuwsbericht 19 december 2020 op Vlietnieuws over Nieuw plan geluidscherm Vlietland

Reacties gesloten.