15 februari 2023 – Voorzitter spreekt in over geluidswerende voorzieningen

Vandaag heeft Ed Krijgsman, als voorzitter van de vereniging Vrienden van Vlietland, ingesproken in de vergadering van de Commissie Klimaat, Natuur en Milieu van de Provincie Zuid-Holland.

Zijn inspraak start vanaf minuut 53.45.

Hier vind je de inspreektekst inclusief het kaartje waarin de verschillende tracés zijn aangegeven, van belang ter ondersteuning van de inspreektekst.

Reacties gesloten.