16 december 2010 – Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerpolder

Op deze bijeenkomst werd o.a. het nieuwste rapport van Eco-niche over het Monitoringprogramma door Willem van Esch toegelicht. Deze keer stond vooral de normering en het beleid centraal. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de zogenaamde signaal- en actiewaarden die gehanteerd gaan worden. Het voorstel van het Hoogheemraadschap Rijnland (HRR) werd langdurig besproken, omdat de door hen voorgesteld waardes voor met name fosfaat als onnodig hoog werden beoordeeld door de leden van de klankbordgroep. De vertegenwoordiger van het hoogheemraadschap kon naar de mening van de klankbordgroepleden onvoldoende inzichtelijk maken waarom er voor dergelijk hoge waarden werd gekozen.

NB. Ook in latere contacten bleven de redenen die HRR voor de hoge waarden had, onduidelijk…

Reacties gesloten.