16 februari 2011 – Impressie derde Klankbordgroepvergadering

Deze vergadering van de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerpolder staat vooral in het teken van de monitoring van o.a. de waterkwaliteit tijdens en als resultaat van de verontdieping van de Meeslouwerplas. Ingewikkeld is dat er zoveel verschillende partijen bij dit alles zijn betrokken; ieder met een eigen (wettelijke) verantwoordelijkheid. Er is echter een positieve grondhouding bij alle partijen om met elkaar tot een invulling te komen die recht doet aan de ecologische belangen van het project. Afgesproken wordt om –op uitnodiging van het Hoogheemraadschap Rijnland- verder te spreken over normstellingen. Alle klankbordgroepleden zullen t.z.t. een uitnodiging ontvangen voor dit gesprek.

Reacties gesloten.