16 februari 2018 – Aankondiging bomenkap door Staatsbosbeheer

Op 16 februari 2018 ontvingen omwonenden van de Rietpolderweg in Vlietland een brief van Staatsbosbeheer (SBB) dat begin maart 2018 een groot aantal essen zouden worden gekapt in Vlietland.

Als reden werd opgegeven: essentaksterfte.

Lees hier de Brief SBB aan omwonenden d.d. 16-02-2018 m.b.t. bomenkap Vlietland

Reacties gesloten.