16 maart 2017 – Zienswijze bestemmingsplan Roosenhorst

Twaalf samenwerkende organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor het groen houden van de Duivenvoordecorridor wensen hierbij een zienswijze in te dienen op het door uw College gepubliceerde ontwerp voor een bestemmingsplan Roosenhorst (verder: het ontwerp). De Vereniging Vrienden van Vlietland heeft zich hierbij aangesloten. De Duivenvoordecorridor loopt over Vlietland heen naar het achtergelegen Groene Hart.

Zienswijze Vrienden e.a. voor College van B&W Gemeente Voorschoten van 16-3-2017 m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst (blad 1)

Zienswijze Vrienden e.a. voor College van B&W Gemeente Voorschoten van 16-3-2017 m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst (vervolg)

Reacties gesloten.