16 september 2009 – Vrienden weer naar Raad van State

Onze vereniging heeft opnieuw beroep aangetekend bij de Raad van State (RvS) nadat afgelopen zomer Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan voor Vlietland. Het bestuur is van mening dat de uitspraak van de RvS in 2007 te beperkt is uitgelegd en dat het bestemmingsplan integraal herbeoordeeld had moeten worden. Samen met onze juridische ondersteuning zullen we ons beroep gaan onderbouwen.

Reacties gesloten.