17 januari 2005 – Oprichtingsvergadering Vrienden van Vlietland

Vandaag was het zover, de Vrienden van Vlietland zijn een feit. Tijdens de oprichtingsvergadering is Ed Krijgsman tot voorzitter verkozen, de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld en is een aftrap gemaakt voor ons eerste bezwaarschrift aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Daarin zullen wij uitgebreid bezwaar aantekenen tegen het Ontwerp Bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005 dat door de gemeente ter inzage is gelegd.

Bezwaarschrift Vrienden van Vlietland aan gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg 10-2-05 over Ontwerp Bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005

Plankaart Vlietlanden

Plankaart Vlietlanden

Reacties gesloten.