17 januari 2012 – Vergadering Commissie Openbaar Gebied

De commissie Openbaar Gebied vergaderde op dinsdag 17 januari om 19.30 uur. Ook hier was de Vereniging Vrienden van Vlietland vertegenwoordigd door bestuurslid Sonja Noot. Naar aanleiding van de vele vragen, die in de inspreekronde over de geluidswerende voorziening o.a. door de VVV op 9 januari waren gesteld, hebben de diverse fracties in de Commissie vragen gesteld. Voor de beantwoording van de vele vragen en opmerkingen verwijzen wij u naar het bijgevoegde document.

Lees hier de tekst van de Beantwoording vragen door gemeente Leidschendam-Voorburg aan Commissie Openbaar Gebied 13-1-2012 m.b.t. geluidwerende voorziening

Reacties gesloten.