17 juli 2020 – Waar komt de IJsvogelwand?

Het pas gerealiseerde Krekengebied tussen de Oostvlietweg en de noordwesthoek van de Meeslouwerplas is een langgekoesterde wens van de gebiedspartijen. De ijsvogel is regelmatig in Vlietland te bewonderen en er zijn al enkele broedplaatsen. Met het oprichten van een aantrekkelijke extra broedgelegenheid hopen we de ijsvogelpopulatie in Vlietland te vergroten.

Een eventuele ijsvogelwand in het Krekengebied, waar reeds een vogelkijkscherm voor recreanten is geplaatst, zou een mooie aanvulling zijn. We hebben onderzocht wat de beste locatie en kenmerken zijn. Daartoe hebben we het krekengebied met een tweetal vogelkenners bezocht en ons laten adviseren door hun deskundige commentaar en aanbevelingen.

Gekozen is voor een plek vrijwel recht tegenover het vogelkijkscherm, zodat recreanten de verwachte activiteiten bij de nesten goed kunnen zien. De plaatsing van de ijsvogelwand maakt deel uit van een voorstel vanuit de Vrienden waarover later meer.

Reacties gesloten.