18 juli 2019 – Alweer grootschalige bomenkap in Vlietland?

Eind juni zijn de Vrienden van Vlietland e.a. door Staatsbosbeheer (SBB) geïnformeerd over wederom een bomenkap. Naar aanleiding van een boomveiligheidscontrole zijn volgens SBB kapwerkzaamheden noodzakelijk. Omdat de Vrienden en de andere bij Vlietland betrokken partijen niet één op één geïnformeerd wilden worden duurde het vervolgens drie weken voor er een afspraak met de Provincie Zuid-Holland (PZH) en SBB gepland kon worden.

Tijdens de afspraak eind gistermiddag werd duidelijk hoe rigoureus de plannen zijn. Ook bleek de bijeenkomst informerend te zijn en werd input of reactie van de partijen betrokken bij Vlietland eigenlijk niet op prijs gesteld. En dat na eerdere toezeggingen vanuit PZH dat zij de verstandhouding met de gebiedspartijen wilden verbeteren.

Volgens PZH en SBB waren delen van Vlietland onveilig en was er geen tijd voor overleg. Persbericht en brieven aan omwonenden lagen klaar (de dag erna bleek dat ze tijdens het overleg al gepost waren!), volgende week moesten ze gaan blessen (bomen van stippen voorzien). De onveiligheid volgt uit een rapport (van medio april dat nu pas op tafel kwam!) dat PZH door een gespecialiseerd bureau heeft laten opstellen. Veel bosvakken zijn namelijk slecht onderhouden en met eenzelfde soort bomen beplant. Populieren zijn vaak aan het einde van hun levensduur, essen hebben de essentakziekte. Er moet aan bosbeheer gedaan waar diversiteit en gefaseerd planten (en later kappen) deel van uitmaakt.

Na veel discussie kwam er uit dat de gebiedspartijen alsnog mogen adviseren over de (standaard) herplant en dat daar de week erna meer informatie over komt (hoe, wat en wanneer).

Op de kaart hieronder zie je waar en hoe veel er gekapt gaat worden, meer informatie vind je op de website van SBB. Onder de kaart vind je ook enkele nieuwsitems over de bomenkap.

Kaart werkzaamheden Vlietland door SBB 17 juli 2019

Kaart werkzaamheden Vlietland door SBB 17 juli 2019

Nieuwsbericht 20 juli 2019 op Vlietnieuws over Massale kap en herplant bomen Vlietland

Nieuwsbericht 20 juli 2019 op Vlietnieuws over Massale kap en herplant bomen Vlietland

Nieuwsbericht 22 juli 2019 op Vlietnieuws over Topman Vlietland woedend op Staatsbosbeheer

Nieuwsbericht 22 juli 2019 op Vlietnieuws over Topman Vlietland woedend op Staatsbosbeheer

Nieuwsbericht 25 juli 2019 op Vlietnieuws over Omwonenden overvallen door bomenkap Vlietland

Nieuwsbericht 25 juli 2019 op Vlietnieuws over Omwonenden overvallen door bomenkap Vlietland

Reacties gesloten.