18 maart 2010 – Hoorzitting Raad van State

De Raad van State (RvS) houdt op 27 mei a.s. een hoorzitting. Hier kunnen wij onze standpunten en ons beroepsschrift, dat samen met het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg is ingediend, toelichten. Binnen zes weken na de zitting zal de beslissing in deze zaak openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. In bijzondere omstandigheden kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste zes weken. Voor de zomer zal dus duidelijk moeten zijn of ons mooie Vlietland zo mooi zal blijven.

Reacties gesloten.