18 oktober 2019 – Nieuwe vervuiling in de Meeslouwerplas

Nadat eerder al duidelijk is geworden dat arseen en asbest in de Meeslouwerplas is gestort zijn in september ook andere signaal- en actiewaarden overschreden. Deze zijn ooit door de klankbordgroep bepaald en worden nog steeds gebruikt door Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) dat gaat over de waterkwaliteit. Het zand uit de Rijnlandroute dat momenteel gebruikt wordt voor verontdieping is schoon blijkt uit tests. Wellicht komen de stoffen door omwoelen door het storten vrij. HHR is het bevoegd gezag en zal wellicht de stort stilzetten.

Nieuwsbericht 18 oktober 2019 op Vlietnieuws over Provincie Nieuwe vervuiling Vlietland
Nieuwsbericht 18 oktober 2019 op Vlietnieuws over Provincie Nieuwe vervuiling Vlietland

Reacties gesloten.