18 oktober 2021 – Bosbeheerplan Vlietland mooi resultaat

Nadat twee jaar geleden de onzalige plannen om vele bosvakken in Vlietland in één keer kaal te kappen, gelukkig van tafel waren ( zie ons nieuwsitem van 6 september 2019) is er niet stil gezeten. Sindsdien werden de bomen in Vlietland tweemaal gecontroleerd op veiligheid en werd er maatwerk geleverd door instabiele bomen die op de paden konden vallen, te snoeien, te toppen of te vellen. De rest bleef staan, in afwachting van een plan om het bos in Vlietland op een duurzame en gefaseerde wijze te verjongen.

Na veelvuldig overleg, bezoeken in het gebied en andere communicatie tussen PZH, SBB en de betrokken gebiedspartijen, is vandaag het definitieve Bosbeheerplan Vlietland 2021-2028 openbaar gemaakt. Na alle inspanningen ligt er nu een heel mooi resultaat: van kaalkap is geen sprake meer, per bosvak wordt er gefaseerd gewerkt. Ook komt er een betere opbouw van struweel naar opgaande bomen en de soorten die aangeplant gaan worden zijn gevarieerder, duurzamer én dragen meer bij aan de biodiversiteit in het gebied. De Vrienden zijn dan ook zeer tevreden met dit resultaat!

Het definitieve plan is door Staatsbosbeheer (SBB) aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland. Het vormt de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het bosherstel in de jaren 2021 tot 2028. Die tijdplanning is enigszins flexibel en kan dus van jaar tot jaar aangepast worden, opdat de uitvoering kan worden afgestemd op de overige ontwikkelingen/werkzaamheden in het gebied.

Hiermee wordt invulling gegeven aan een onderdeel van het Ontwikkelperspectief Vlietland: het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de bosvakken en het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied.

Staatsbosbeheer is inmiddels gestart met de voorbereiding van de eerste maatregelen (kapwerkzaamheden eind 2021 in een aantal bosvakken). Zoals gebruikelijk wordt daarover via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd.

Reacties gesloten.