19 juli 2021 – De oorzaak van de overschrijdingen in de Meeslouwerplas

Wat is “de meest waarschijnlijke verklaring” van de overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden voor verschillende stoffen in de Meeslouwerplas werkelijk “gelegen in de dynamiek van de plas en externe invloeden (bijv. afstromen van water via sloten vanuit omringend gebied naar de MLP)”?!

Dat is de vraag die de Vrienden e.a. hebben gesteld aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, Provinciale Staten én Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in de brief zoals deze vandaag is verstuurd. Wij denken op basis van bijgevoegde analyse dat de in de Meeslouwerplas gebrachte bagger wel degelijk de oorzaak was van de overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden van verschillende stoffen in het water van de plas en dat de oorzaak van die overschrijdingen niet was gelegen “in de dynamiek van de plas en externe invloeden”, zoals het water uit de achterliggende polders dat de plas passeert op weg naar het gemaal in Katwijk.

Op Vlietnieuws staat onderstaand artikel hierover.

Nieuwsbericht 20 juli 2021 op Vlietnieuws over Watervervuiling Vlietland door gestorte bagger (1)
Nieuwsbericht 20 juli 2021 op Vlietnieuws over Watervervuiling Vlietland door gestorte bagger (2)
Nieuwsbericht 20 juli 2021 op Vlietnieuws over Watervervuiling Vlietland door gestorte bagger

Reacties gesloten.