19 september 2011 – Informatieavond Krekengebied

Namens de Vrienden bezoekt voorzitter Ed Krijgsman deze avond. Er wordt voorlichting gegeven over de voorgenomen ontwikkeling van een krekengebied en uitleg gegeven over de verwachting dat in dit gebied veel natuurontwikkeling zal kunnen plaatsvinden. Zo wordt het een paaiplaats voor allerlei vissoorten en zal het rietland broedgelegenheid aan diverse vogelsoorten bieden. De plannen om ook een vogelkijkhut te plaatsen, stuit bij een aantal omwonenden op bezwaren: zij vrezen aantasting van hun privacy. Afgesproken wordt om hier later op terug te komen.

Krekengebied Meeslouwerplas 25-5-2012

Krekengebied Meeslouwerplas 25-5-2012

Reacties gesloten.