2 december 2021 – Rapport Verondieping en herinrichting Meeslouwerplas gepubliceerd

Vandaag heeft de Randstedelijke Rekenkamer haar rapport Verondieping en herinrichting Meeslouwerplas gepubliceerd. De vereniging Vrienden van Vlietland is blij dat het rapport er eindelijk is.

Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt hoe de Provincie Zuid-Holland haar rol als opdrachtgever heeft ingevuld, hoe de omgeving en Provinciale Staten daarbij betrokken dan wel geïnformeerd zijn en tot welke resultaten het project geleid heeft. De leerpunten zijn als aanbevelingen in het rapport opgenomen.

Het volledige rapport is 122 pagina’s en hier te lezen.

De Randstedelijke Rekenkamer heeft ook een ‘5-minuten versie’ geschreven die je hier kan vinden.

Tot slot staat hun persbericht hier.

Reacties gesloten.