2 juni 2006 – Samenwerken aan Vlietland

De vereniging heeft met een aantal publieke en private partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend tot verbetering van de natuur- en recreatiewaarden van Vlietland.

Voorgesteld wordt de plassen te verondiepen om zo de ecologische ontwikkeling te stimuleren. Verder kunnen geluidswallen worden aangelegd langs de A4 tegen het verkeerslawaai en de oevers veilig worden gemaakt. De overeenkomst zal aan de provincie, de gemeente en het hoogheemraadschap worden aangeboden.

Bekijk hier de Samenwerkingsovereenkomst Vlietland van 2-6-2006

Reacties gesloten.