2 maart 2005 – Omwonenden bekritiseren plan Vlietland

Voorschoten/Stompwijk – Van het bouwplan tot de nieuwe verkeerssituatie en van de riolering tot de beheerder; er deugt werkelijk geen snars van. Dat beweren tien bewoners van de Voorschotense Vlietweg in een reactie op het nieuwe bestemmingsplan voor Vlietland. Het recreatiegebied moet een oppepper krijgen door de bouw van 102 woningen, 120 appartementen en nieuwe sportvoorzieningen. Daar zijn de omwonenden het overduidelijk niet mee eens.

Het recreatiegebied wordt in bepaalde perioden van het jaar weinig gebruikt, zo vinden de provincie en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Om dat te veranderen, zijn ideeën gelanceerd om naast de huidige faciliteiten nieuwe fiets- en voetpaden, stranden, betere toiletten, extra parkeerplaatsen en sportvoorzieningen aan te leggen. Bij dat laatste wordt gedacht aan een avonturenterrein, tennisbanen, een midgetgolfcomplex, jeu de boulesbakken, een restaurant, een aanlegplaats voor een historisch schip en een rondvaartboot.

De nieuwe publiekstrekkers moeten worden betaald uit de verkoop en verhuur van nieuw te bouwen recreatiewoningen en -appartementen. Die zorgen dan weer dat ‘het maatschappelijk rendement en de sociale controle zal worden verhoogd hetgeen ook ten goede zal komen aan de veiligheid in het gebied’, zoals de gemeente beweert.

Onzin, vinden de tien briefschrijvers. ‘Zelden zijn wij tegengekomen dat men zoveel woorden nodig heeft om iets wat krom is recht te breien. Het plan verdient de kwalificatie ‘bizar’. Er staan veel tegenstrijdigheden in en het is merkwaardig dat een bouwplan als uitgangspunt wordt genomen om een bestemmingsplan samen te stellen’, staat in de brief te lezen.

Wat volgt is een reeks van voorbeelden die dat aantonen. Wandelaars uit Leiden en Voorschoten moeten door de nieuwbouw een kilometer omlopen. En de stelling ‘wordt bepaalde perioden niet gebruikt’ is niet onderzocht terwijl alleen de toegankelijkheid vanuit de Haagse regio wordt bekeken ondanks dat de bezoekers hoofdzakelijk uit Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude komen. Verder zijn enkele nieuwe fietspaden onveilig, geluidswallen te laag en wordt de aanwezigheid van beschermde diersoorten door de plannen wel degelijk bedreigd. Ook moet de term ‘vakantiewoningen’ worden vervangen door ‘landhuizen’, door de omvang van deze huizen. Bovendien is een nieuwe verbindingsweg richting Vlietweg de briefschrijvers ook een doorn in het oog. Net zo goed als het idee om de nieuwbouw op de Leidse riolering aan te sluiten. Die is daar volgens hen niet op berekend.

Naast de regen van aangestipte onvolkomenheden in het plan stellen de tien ondertekenaars ook het functioneren van Vlietland-beheerder Carpentier Alting aan de kaak. Hij ontpopt zich als projectontwikkelaar, maakt ruzie met de huurders, verkoopt bezittingen van de provincie, legt zonder toestemming een woonboot neer en hij heeft een landhuis gebouwd, inclusief een halve hectare grond, onder het mom van bedrijfswoning.

Loman Leefmans, Leidsch Dagblad

Bron Leidsch Dagblad

Reacties gesloten.