20 april 2021 – Vrienden e.a. roepen op eindrapport verstandig te beoordelen

Beoordeel het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten bij voorkeur pas als de uitkomsten van het door gebiedspartijen gevraagde bodemonderzoek beschikbaar is en betrek onze kritiek expliciet en verifieerbaar bij uw beoordeling van het eindrapport van BAM als u dat rapport per se eerder wilt kunnen beoordelen.

Dat is samenvattend het advies dat de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten in deze brief geven aan de Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Het lijkt ons van belang onze kritiek te weerleggen of daarmee rekening te houden bij de beoordeling van het BAM-rapport. Veel beter zou het zijn het eindrapport van BAM te beoordelen met behulp van de uitkomsten van het bodemonderzoek in de Meeslouwerplas waar de gebiedspartijen om gevraagd hebben, maar gezien het tijdschema dat het DB van Rijnland aanhoudt voor de beoordeling van het BAM-rapport moeten wij er jammer genoeg ernstig rekening mee houden dat Rijnland het eindrapport wil beoordelen voordat de uitkomsten van het bodemonderzoek beschikbaar komen, hoe onverstandig dat bestuurlijk ook zou zijn.

Reacties gesloten.