20 april 2022 – Voorzitter spreekt in bij Commissie Klimaat, Natuur en Milieu

Op 20 april werd het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer besproken in de Commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu van de Provincie Zuid-Holland (PZH). Het rapport en een 5-minuten versie vind je hier.

Het rapport geeft een mooi overzicht van onze jarenlange (30 jaar) strijd met PZH over onveilige oevers, erkent de puinhoop die de aannemers in de Meeslouwerplas hebben aangericht en de falende rol van PZH als verantwoordelijke overheid, waardoor dit mogelijk werd.

Ook het niet serieus nemen van het alsmaar aan de bel trekken door de Vrienden van Vlietland (en later ook door andere gebiedspartijen) over de gevaarlijke misstanden die zich in de Meeslouwerplas voltrokken en over de tegenwerking die waarschuwende gebiedspartijen jarenlang ondervonden, komen ruimschoots aan bod in het rapport.

Onze voorzitter maakte natuurlijk gebruik van het inspreekrecht, de inspreektekst vind je hier.

De reacties vanuit de Statenleden op onze inspraak waren hartverwarmend. Later in de vergadering maakte Gedeputeerde Anne Koning nog haar excuses over de gang van zaken naar de gebiedspartijen.

De inspraak is ook te bekijken, vanaf minuut 49:00.

Reacties gesloten.