20 juni 2017 – Reactie Visie geluidwerende voorziening

Vier organisaties waaronder de Vrienden van Vlietland die betrokken zijn bij het recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas Starrevaart hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland gevraagd te bevorderen dat er langs Vlietland en de Vogelplas nu zo snel mogelijk ‘groene’ geluidschermen in de berm van de A4 worden aangelegd. De vier organisaties zijn: de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart.
In onze brief aan Provinciale Staten schrijven we, dat het hen “niet verstandig” en “het openbaar bestuur onwaardig” lijkt als de provincie door zou gaan met het verzinnen van uitvluchten om aan haar verplichtingen te ontkomen. Daar moet volgens de vier zo snel mogelijk een eind aan komen. Daarom willen we ook graag met alle Statenfracties praten.

Lees hier de tekst van de Brief Vrienden e.a. aan Provinciale Staten van Zuid-Holland 19-6-2017 over Visie geluidwerende voorziening

Lees hier het bijbehorende persbericht van de vier partijen

Reacties gesloten.