20 november 2017 – Ledenvergadering Vrienden

Vandaag is, bij de voorzitter thuis in Leidschendam, de jaarvergadering gehouden. Met 10 leden was een mooie afvaardiging van de leden aanwezig. Onze voorzitter heeft verslag gedaan van alle activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar én van daarvoor omdat een aantal nieuwe leden aanwezig waren. Gezien de vele ontwikkelingen in en rond Vlietland werden ideeën besproken en druk gediscussieerd. Ook werd stilgestaan bij de ontwikkeling van onze vereniging en de contributie voor 2018 werd vastgesteld op €5 voor het (gezins)lidmaatschap. De leden verleende het bestuur decharge over het gevoerde beleid en de financiën.

N.a.v. de bomenkap stelde de secretaris voor een actie op touw te zetten om alle Vrienden te vragen hoe we Vlietland wel mooier kunnen maken. Tijdens de Rode Kaarten-actie in 2005-2006 kwamen al ideeën naar voren (“Wilt u zorgen voor meer bankjes bij de Vogelplas” en “Ik heb zelf ook nog wel een lijstje met verbeteringen”). De vergadering ondersteunde het idee en tegen het voorjaar gaan we deze actie vormgeven. Alvast iets om nu al over na te denken als je in het mooie Vlietland bent!

Reacties gesloten.