De Vrienden van Vlietland hebben niet stilgezeten de laatste tijd. De Vrienden hebben hun bezwaren tegen de bebouwingsplannen bij de Provincie ingediend. De Provincie Zuid-Holland moet binnenkort een besluit nemen over de plannen. Lees hier het volledige Bezwaarschrift Vrienden aan College van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland van 20-10-05 m.b.t. Bestemmingsplan Vlietland Hier vind je het Persbericht Vereniging Vrienden van Vlietland 6-11-05 m.b.t. bezwaren bebouwing

Zestien organisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen van het bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005 en ondertekenden een manifest. We menen dat het bestemmingsplan er toe leidt dat: De toegankelijkheid voor dagrecreanten in het geding komt Het groene karakter en de natuur wordt aangetast door de aanleg van parkeerterreinen en de bouw van 102 recreatiewoningen en 120 appartementen En dat er voor de plannen nauwelijks tot…

De Vereniging Vrienden van Vlietland is teleurgesteld dat de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het bestemmingsplan voor Vlietland heeft goedgekeurd. Dat inmiddels meer dan 5000 mensen hun handtekening tegen bebouwing hebben gezet maakt voor VVD, CDA, Gemeentebelangen en PvdA kennelijk niets uit. Dat uit veldonderzoek blijkt dat 98% van de bewoners van deze regio tegen is ook niet. Een woordvoerder van de Vrienden van Vlietland: “Er is…

Op 23 augustus zal de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg een besluit nemen over de plannen voor bebouwing van de Vlietland. Voorzitter Ed Krijgsman heeft een brief aan de gemeenteraadsleden gestuurd om hun op te roepen de plannen af te wijzen.   Download hier de Brief Besluitvorming bestemmingsplan van Vrienden aan Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg 18-8-05

Vandaag stonden op de Paardenmarkt in Voorschoten ook de Vrienden van Vlietland weer handtekeningen op te halen. Veel Voorschotenaren waren fel tegenstander van de bebouwing en tekenden dan ook graag. In een korte tijd hebben zo meer dan 500 mensen hun handtekening gezet.  

De Vrienden van Vlietland hebben een brievenbus geplaatst in het westen van Vlietland. Langs de Vliet is er nu de mogelijkheid om direct een “Rode Kaart” te geven aan de plannen voor bebouwing. Onder grote belangstelling van de pers – waaronder een cameraploeg van TV-West en het AD – werd de brievenbus onthult. De bus staat ter hoogte van de Oostvlietweg 48.

De Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van Vlietland in Voorschoten werd druk bezocht. De derde ALV sinds de oprichting had 15 bezoekers. Alle leden zijn zeer enthousiast over de “Rode Kaarten” en nemen direct stapels mee om in hun buurt te verspreiden. Tevens kondigen Vrienden van Vlietland aan een brievenbus te plaatsen langs te Vliet, waar men handtekeningen in kan doen.

De Vereniging Vrienden van Vlietland reageert teleurgesteld op de onwil van de Commissie Openbaar Gebied (Leidschendam-Voorburg) om het NIPO onderzoek te laten doen naar de wensen van de 500.000 potentiële recreanten van Vlietland. Tijdens de vergadering van de commissie op 21 juni jl. stemden alleen D66 en de SP voor het voorstel. Alle andere fracties gaven aan niet geïnteresseerd te zijn in de wensen van…

Rond recreatiegebied Vlietland liggen binnen een straal van 10 km circa 15 gemeenten met in totaal ongeveer 500.000 inwoners: de potentiële recreanten. Ondanks de ingrijpende bouwplannen die voor Vlietland zijn geformuleerd is er nog nooit aan deze gebruikers gevraagd wat hun wensen zijn. De Vrienden van Vlietland heeft daar nu een voorstel voor opgesteld. Het Persbericht 2 juni 2005 Vereniging Vrienden van Vlietland werd breed door…