Afgelopen vrijdag 6 mei heeft de onafhankelijke Vereniging Vrienden van Vlietland een start gemaakt met het verzamelen van handtekeningen tegen de grootschalige bebouwing van Vlietland. De vereniging wil het open karakter van het gebied behouden, geen flats aan de plas is daarom het motto van deze actie! Ook zal Vlietland door de bebouwing voor een groot deel niet langer toegankelijk zijn. Daarom gaat de vereniging…

De actie van de Vereniging Vrienden van Vlietland heeft ruim 1250 bezwaarschriften opgeleverd tegen de voorgenomen plannen van de gemeente Leidschendam-Voorburg en recreatiecentrum Vlietland bv om in het gebied grootschalige bebouwing toe te passen. Daarmee willen ze het gebied gedurende het hele jaar aantrekkelijker maken, maar volgens de Vrienden van Vlietland gaat dat ten koste van de openbaarheid en het groene karakter van het recreatiegebied.…

Voorschoten/Stompwijk – Van het bouwplan tot de nieuwe verkeerssituatie en van de riolering tot de beheerder; er deugt werkelijk geen snars van. Dat beweren tien bewoners van de Voorschotense Vlietweg in een reactie op het nieuwe bestemmingsplan voor Vlietland. Het recreatiegebied moet een oppepper krijgen door de bouw van 102 woningen, 120 appartementen en nieuwe sportvoorzieningen. Daar zijn de omwonenden het overduidelijk niet mee eens.…

De Vereniging Vrienden van Vlietland maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het recreatiegebied Vlietland. Volgens de vereniging leiden de plannen er toe dat voor de duizenden bezoekers die jaarlijks in Vlietland komen een unieke mogelijkheid voor recreatie dicht bij huis verloren gaat. Ze maakt bezwaar tegen de bebouwing in een Rijksbufferzone die er juist voor bedoeld is om de oprukkende verstedelijking tegen te…

Vandaag was het zover, de Vrienden van Vlietland zijn een feit. Tijdens de oprichtingsvergadering is Ed Krijgsman tot voorzitter verkozen, de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld en is een aftrap gemaakt voor ons eerste bezwaarschrift aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Daarin zullen wij uitgebreid bezwaar aantekenen tegen het Ontwerp Bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005 dat door de gemeente ter inzage is gelegd. Bezwaarschrift Vrienden van…