De Vereniging Vrienden van Vlietland is nieuwsgierig wat de plannen van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn nu de Raad van State grootschalige bebouwing van recreatiegebied Vlietland vooralsnog onmogelijk heeft gemaakt. Zie hier de Brief Vrienden van Vlietland 25-11-2007 aan gemeente Leidschendam-Voorburg over vervolg procedure bestemmingsplan Vlietland Noordoost 2005

Verschillende media hebben aandacht besteed aan de uitspraak van de Raad van State vorige week. Naast aandacht in een aantal gedrukte regionale en lokale kranten is er ook op het internet een aantal items verschenen, nog online is het artikel uit Sleutelstad.nl van woensdag 24 oktober.

De Vereniging Vrienden van Vlietland is heel blij dat de Raad van State grootschalige bebouwing van recreatiegebied Vlietland vooralsnog onmogelijk maakt. Voorzitter Ed Krijgsman zei hier in ons persbericht het volgende over: “Wij zijn erg blij dat de acties succes hebben gehad en Vlietland voorlopig open en mooi blijft. De rol van de Vereniging Vrienden van Vlietland blijft dus ook de komende tijd nog erg…

Het is eindelijk zover, de Raad van State (RvS) zal aanstaande woensdag uitspraak doen in het beroep tegen het bestemmingsplan dat de bebouwing van Vlietland mogelijk maakt. De uitspraak is vanaf 10.15 uur te lezen op de website van de RvS (www.raadvanstate.nl) onder ‘ACTUEEL’ – ‘Uitspraken’ – ‘Hoofdzaken’).

De Raad van State (RvS) heeft de termijn voor het doen van een uitspraak verlengd met zes weken. Zodra deze er is ontvangen de partijen die bij de RvS in beroep zijn gegaan zo snel mogelijk een kopie van de uitspraak, aldus de brief. Het blijft dus nog spannend!

De Raad van State (RvS) zal nu snel uitspraak doen. Hierop vooruit lopend heeft het bestuur van de Vrienden van Vlietland hun standpunt bepaalt over haar rol en de koers die de vereniging bij verschillende uitspraken zou moeten inzetten. Geconcludeerd is dat, ook al wordt het bestemmingsplan niet vernietigd en de projectontwikkelaar in Vlietland kan gaan bouwen, er ook dan een belangrijke rol blijft voor…

Vandaag was het een belangrijke dag, de dag van de zitting van de Raad van State (RvS) over het bestemmingsplan Vlietland dat de bebouwing van een groot deel van Vlietland mogelijk moet maken. En met 3½ uur was het een lange zit. Nadat alle appelanten (naast de Vereniging Vrienden van Vlietland zijn dat Bert Steinmetz, de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder en jachthaven Ad Spek)…

Aanstaande donderdag is het zover, de Raad van State (RvS) zal dan zitting houden over het bestemmingsplan Vlietland Noordoost 2005. Het bestuur van de vereniging is samen met het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg al druk bezig de pleitnota voor te bereiden. Alle argumenten waarop wij nog een reactie verwachten zullen worden aangekaart en we zullen onze argumenten mondeling toelichten aan de behandelende kamer van de RvS.…

De Raad van State (RvS) heeft de datum vastgesteld waarop zij zitting zal houden: donderdag 12 juli om 10.00 uur. De Vereniging Vrienden van Vlietland heeft samen met het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg dit geding aangespannen bij de RvS om zo de onzalige plannen voor Vlietland tegen te houden. Wij zullen tijdens de zitting dan ook zeker inspreken en onze argumenten nogmaals laten horen. Zodra we…

De Vereniging Vrienden van Vlietland heeft samen met het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg gereageerd op de rapportage van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). De Raad van State (RvS) heeft StAB gevraagd advies uit te brengen over de beroepschriften die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend. Veel van de conclusies die StAB trekt worden door ons bevestigd, bijvoorbeeld dat het gaat om een substantiële toevoeging aan bebouwing, waardoor een…