Vandaag is in Buurthuis Vlietwijk in Voorschoten de jaarvergadering 2006 gehouden. De ruimte was met 16 mensen inclusief het bestuur bijna te klein. Na een korte voorstelronde is Gaby Messelink, met terugwerkende kracht, door de ledenvergadering benoemd tot nieuwe penningmeester. Daarna is er door de voorzitter verslag gedaan van alle activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook werd stilgestaan bij de ontwikkeling van de,…