Naar aanleiding van contact met gedeputeerde Evertse van de Provincie blijkt dat de gemeente nog steeds bezig is het bestemmingsplan te actualiseren en eventuele consequenties te verwerken. Onbekend is of de gemeente er op het punt van de luchtkwaliteit uitkomt en of dit tot planaanpassingen moet leiden.

Zoals in de ledenvergadering begin dit jaar is afgesproken heeft de vereniging zich aangemeld voor Landroof. Begonnen als tv-programma is Landroof inmiddels een online platform waarop je melding kunt maken van landroof in jouw omgeving. Hiermee ontstond ook de mogelijkheid juridische ondersteuning te krijgen bij onze strijd voor een groen Vlietland. Na intensief contact met het advocatenkantoor, is geconcludeerd dat zij bij een nieuw goedkeuringsbesluit…

In Buurthuis Vlietwijk in Voorschoten is de ledenvergadering 2007 gehouden. De opkomst was erg goed met 15 aanwezigen. Na een korte voorstelronde is Ed Krijgsman unaniem herkozen als voorzitter van de Vrienden. Daarna is Sonja Noot, ook unaniem, gekozen als vertegenwoordiger namens onze vereniging in de Klankbordgroep verbetering Vlietland. Hierna deed Ton van Geijlswijk verslag van alle activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen, succesvolle jaar.…