Samen met het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg hebben de Vrienden vandaag het beroepschrift tegen de goedkeuring van de Provincie Zuid-Holland van het bestemmingsplan Vlietland Noordoost 2005 ingediend bij de Raad van State (RvS). Lees hier Beroepschrift Vrienden aan Raad van State 14-10-2009 tegen goedkeuring PZH van bestemmingsplan Vlietland

Onze vereniging heeft opnieuw beroep aangetekend bij de Raad van State (RvS) nadat afgelopen zomer Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan voor Vlietland. Het bestuur is van mening dat de uitspraak van de RvS in 2007 te beperkt is uitgelegd en dat het bestemmingsplan integraal herbeoordeeld had moeten worden. Samen met onze juridische ondersteuning zullen we ons beroep…

Provincie Zuid-Holland en BAM Wegen hebben een overeenkomst getekend voor verondieping van de Meeslouwerplas en het herstel van de oevers en de verbetering van de natuurwaarden. De opdracht omvat een complete herinrichting van de Meeslouwerplas die de natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden in het gebied sterk ten goede komen. Het project is al in 2006 geïnitieerd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse natuur- en…

Het besluit van Gedeputeerde Staten met de bijbehorende stukken ligt voor eenieder bij het Servicecentrum in Leidschendam en Voorburg ter inzage van vrijdag 7 augustus 2009 tot en met donderdag 17 september 2009. Gedurende deze periode kan daartegen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: – degenen die tijdig bij Gedeputeerde Staten bedenkingen tegen het op 23 augustus 2005…

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van D66 betreffende de stand van zaken voor de bouwplannen in Vlietland is gebleken dat het rapport “Aanvulling op bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005” abusievelijk niet naar de gemeenteraad is gestuurd. Volgens het college is er in dit stadium van het bestemmingsplanproces (goedkeuringstraject) geen sprake meer van een gemeentelijke beslissingsbevoegdheid en dus ook niet van een bevoegdheidsverdeling tussen raad en college.…

De Vrienden van Vlietland hebben het hernieuwd besluit ontvangen met betrekking tot de gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan Vlietland Noordoost 2005. Het bestuur heeft zich vervolgens beraden over de stappen die genomen kunnen en moeten worden. Eén van die stappen is het advocatenkantoor van ‘Landroof’ inschakelen. Het besluit van de Provincie Zuid-Holland kan je hier downloaden: Hernieuwd besluit Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland aan…

Het concept revisiebesluit van de Provincie is gebaseerd op het rapport “Aanvulling op bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005” dat door de gemeente Leidschendam-Voorburg is opgesteld. Volgens de Vrienden vormt dit rapport – gezien de uitspraak van de Raad van State – een veel te smalle basis voor de Provincie om alsnog het Bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005” goed te keuren. Voorzitter Ed Krijgsman: “Het rapport negeert de…

Na veelvuldig bellen, mailen en langsgaan heeft de vereniging eindelijk het rapport “Aanvulling op bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005” van de gemeente Leidschendam-Voorburg ontvangen. In de bestuursvergadering van vandaag zijn inhoudelijke vraagtekens bij het aanvullende rapport gezet en vele vragen over de procedure die volgt naar boven gekomen. Verschillende acties richting politiek, gemeente en (juridische) ondersteuning zijn afgesproken.

Het is waarschijnlijk een moeilijke vraag geweest die de Raad van State (RvS) bij de gemeente heeft neergelegd want bijna anderhalf jaar na de uitspraak van de RvS horen we eindelijk weer eens iets. De Vrienden hebben het aanvullend rapport per direct bij de gemeente Leidschendam-Voorburg opgevraagd. Een paar dagen later verscheen dit artikel in het Krantje: Het Krantje 5-2-2009 (pag. 35)