Op deze bijeenkomst werd o.a. het nieuwste rapport van Eco-niche over het Monitoringprogramma door Willem van Esch toegelicht. Deze keer stond vooral de normering en het beleid centraal. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de zogenaamde signaal- en actiewaarden die gehanteerd gaan worden. Het voorstel van het Hoogheemraadschap Rijnland (HRR) werd langdurig besproken, omdat de door hen voorgesteld waardes voor met name fosfaat als onnodig hoog…

Op een ijskoude en mistige decemberochtend werd de nieuwe ophaalbrug tussen de Vliet en Vlietland feestelijk geopend door Gedeputeerde Erik van Heijningen van de Provincie Zuid-Holland. De brug kwam in plaats van de oude en verroeste Bailey-brug. De feestelijke opening van de nieuwe ophaalbrug tussen de Vliet en Vlietland was tevens het startsein voor de werkzaamheden om de afkalvende oevers van de Meeslouwerplas te versterken.…

De Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnlands en BAM Wegen bv Regio West organiseerden op 25 november een informatieavond in Hotel De Gouden Leeuw in Voorschoten. De Vereniging Vrienden van Vlietland (onze voorzitter Ed Krijgsman en medebestuurslid Sonja Noot) bezocht deze bijeenkomst en spraken na afloop met vertegenwoordigers van de Provincie, BAM en het Hoogheemraadschap. Tijdens deze informatiebijeenkomst werden de aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over de toekomstige toegankelijkheid…

Ook op deze derde bijeenkomst van de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerpolder stond het monitoringsprogramma van Eco-niche weer centraal. Gesproken werd over een aantal vraagstukken, allereerst welke zaken moeten in het monitoringsprogramma van Eco-niche worden opgenomen bovenop het standaardprogramma dat al door het Hoogheemraadschap Rijnland wordt uitgevoerd? M.a.w.: hoe verhoudt het ene programma zich tot het andere? Vervolgens hoe vaak moeten bepaalde ecologische en chemisch-fysische variabelen worden…

De Provincie Zuid-Holland houdt donderdag 19 augustus een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Meeslouwerplas, het zuidelijke deel van het Leidschendamse recreatiegebied Vlietland. De bijeenkomst vindt tussen 19.00 en 21.15 uur plaats in restaurant De Knip.

De Raad van State heeft het beroep van de Vereniging Vrienden van Vlietland en het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg afgewezen. Het bestuur is daarover zeer teleurgesteld. Of er gebouwd gaat worden is nog helemaal niet zeker. De markt voor verblijfsrecreatie was voor de financiële crisis al verzadigd in deze regio dus of er nu een projectontwikkelaar te vinden is die hierin wil investeren betwijfelen de Vrienden.…

Op 6 juli heeft de Vereniging Vrienden van Vlietland bericht ontvangen van de Raad van State (RvS) met betrekking tot ons beroep tegen Bestemmingsplan “Vlietland Noordoost 2005”. We moeten dus nog iets langer wachten tot de RvS haar beslissing heeft genomen.

Eind april hebben de Vrienden haar zienswijze met betrekking tot de Milieu Effect Rapportage (MER 1e fase) van de Rijnlandroute (de beoogde verbinding tussen de Rijkswegen A4 en de A44) door de Oostvlietpolder ingediend. Maar er is veel beroering en aandacht voor dit dossier dat naast Vlietland vele andere gebieden en bewoners treft, hieronder meer en een petitie die u kunt ondertekenen. Lees hier de…

Op de agenda van de Klankbordgroep Meeslouwerplas stond opnieuw het monitorsysteem en werd aandacht besteed aan de procedures rondom de vergunningverlening en de planning van de voorgenomen werkzaamheden. Een mogelijke kink in de kabel kan nieuwe wetgeving zijn, waardoor de vergunningen wellicht langer op zich laten wachten dan voorzien. De eerste concrete stap zal al snel gezet worden: op 23 augustus wordt een aanvang gemaakt…