Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan allerlei onderwerpen, o.a. het plaatsen van camera’s bij de nieuwe ophaalbrug. De provincie is van mening dat het rendement daarvan niet opweegt tegen de kosten, maar de klankbordgroep kan zich niet vinden in deze redenering. Besloten is om nogmaals en met een ‘open mind’ in overleg te gaan. Ook was er een presentatie over de Nota Bodembeheer, opgesteld…

Op 9 januari 2012 heeft de commissie Openbaar Gebied voor degenen die een zienswijze hebben ingediend, een inspreekbijeenkomst gehouden. Er waren in totaal 16 insprekers, waaronder de Vereniging Vrienden van Vlietland. De commissie heeft op 23 januari een extra vergadering ingelast. Er waren 3 nieuwe insprekers, waaronder Wim ter Keurs, ook hier namens de Vrienden van Vlietland. In de vergadering is discussie gevoerd over de…

De commissie Openbaar Gebied vergaderde op dinsdag 17 januari om 19.30 uur. Ook hier was de Vereniging Vrienden van Vlietland vertegenwoordigd door bestuurslid Sonja Noot. Naar aanleiding van de vele vragen, die in de inspreekronde over de geluidswerende voorziening o.a. door de VVV op 9 januari waren gesteld, hebben de diverse fracties in de Commissie vragen gesteld. Voor de beantwoording van de vele vragen en opmerkingen…

De Vereniging Vrienden van Vlietland maakt zich sterk voor de belangen van bezoekers van recreatiegebied Vlietland. In een persbericht lieten de Vrienden weten heel blij te zijn met de steun van de Gemeenteraad Voorschoten voor ons standpunt. Daar is op initiatief van het CDA raadslid Koos van Herk onlangs unaniem een motie aangenomen waarin het college van B&W van Voorschoten de gemeente Leidschendam-Voorburg oproept er…

Deze avond was er een inspreekavond van de commissie Openbaar Gebied over het bestemmingsplan Landelijk Gebied georganiseerd. Deze avond vond plaats in de raadzaal van Huize Swaensteyn in Voorburg. Ook de Vrienden hebben daar van zich laten horen en onze standpunten over de geluidswerende voorziening langs Vlietland en de Vogelplas toegelicht. Voor meer informatie en onze zienswijze, zie dit nieuwsitem. Lees hier de tekst van…