Misschien heb je gemerkt dat onze website niet goed functioneerde. We zijn er druk mee geweest dat op te lossen maar dat ging niet zonder slag of stoot. Inmiddels is de site overgezet naar een nieuwe host en lijkt het erop dat we binnenkort weer bij het dashboard kunnen. We hopen dan ook zeer binnenkort weer over een volledig functionerende website te kunnen beschikken! Vandaar…

Op 21 april 2010 werd de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas ingesteld, met de taak PZH te adviseren over de uitvoering van het project, over de gewenste kwaliteitsverbeteringen daarbij en te overleggen met betrokkenen (waaronder BAM als opdrachtnemer) t.b.v. de coördinatie van werkzaamheden. De Klankbordgroep heeft enige jaren gefunctioneerd totdat de Provincie per brief d.d. 13 juli 2015 aan “de leden van de Klankbordgroep Stabilisatie en Herinrichting…